Подхранване на телата и духовете ни -7 Декември

Подхранване на телата и духовете ни -7 Декември

Подхранване на телата и духовете ни

Химн: «Велик си Ти». #56

Подгответе кораб и мрежа, изрязани от хартия. Намерете снимки или надписи
на здравословни и нездравословни храни.
Обяснете, че когато Спасителят се явил като възкръсено същество
пред учениците Си на брега на Галилейското езеро, те били обезсърчени,
защото не успели да уловят риба. „И Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно
на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат
поради многото риби” (Иоана 21:6).
Правенето на здравословни избори за хранене е като хвърлянето на мрежите
ни от дясната страна на ладията. Ако „се опитваме да уловим” здравословните
храни, изброени в Словото на мъдростта—плодове, зеленчуци, зърнени храни,
бобови и малко месо (вж. У. и З. 89:10–17)—ние избираме това, което Господ ни
е казал да ядем. Ако искаме да се нахраним с нездравословни закуски, бонбони
и подсладени напитки, ние „ловим риба от грешната страна на кораба”.
Старейшина Ръсел М. Нелсън казва: „Духът и тялото, когато са обединени,
стават жива душа с извънредна ценност. Наистина, ние сме чеда на Бог—
физически и духовно”.
Обсъдете начини, по които семейството ви може да си помага за правенето на
разумни избори за хранене. Покажете изрязаният кораб и мрежата и снимките
на храни. Редувайте се да поставяте здравословни храни от дясната страна на
кораба и нездравословни храни от лявата. Попитайте: Как се чувстваме, когато
ядем храна, от която се нуждае тялото ни? Как се чувстваме, когато ядем твърде
много храна, от която тялото ни не се нуждае?


Почерпка:
Плодова салата

Нарежете на кубчета
1 ябълка, 1 круша,
½ пъпеш медена роса
и 1 банан. Смесете с
гроздови зърна и
ягодово кисело мляко.