Сила чрез семейна молитва - 17 Август

Сила чрез семейна молитва - 17 Август

Сила чрез семейна молитва

Химн: «Тих молитвен час». #88

Изрежете голям сводов мост. Нарежете моста на парченца, за да стане пъзел,
като по едно парче представлява централния камък на арката и раздайте на
всеки член по едно парче от пъзела (но не давайте централния камък).
Попитайте: Били ли сте някога в претъпкано място и въпреки това сте се
чувствали много самотни? Някога имали ли сте проблем, който според вас
никой не е разбирал или за който никой не ви е помагал? Небесният Отец ни
е предоставил семейства, които да обичаме и разбираме, когато другите не
могат. Как можем да станем по-сплотени като семейство?
Помолете членовете на семейството да поставят парченцата си от пъзела на
купчина на пода. Помолете ги да си представят, че стоят на брега на
бързотечаща река. Как тези камъни биха могли да се използват, за да се
построи мост, който да им помогне да стигнат до другия бряг? Като почнат да
подреждат парчетата, попитайте дали мостът ще бъде здрав и стабилен.
Какво е необходимо? Покажете централния камък. Обяснете, че без това парче
другите парчета няма да стоят свързани, независимо колко здрави са били по
отделно. Когато се сложи централния камък, всички парчета могат да действат
заедно и да се подкрепят. Напишете „семейна молитва” на този камък.
Прочетете 3 Нефи 18:21.
Попитайте: Кога семейната молитва ни е помагала и е правила семейството
ни по-здраво? Как можем да направим семейните ни молитви по-чести и по-смислени?
Свидетелствайте за силата на искрената семейна молитва.

Почерпка:
Диня