Евангелието ми помага да израствам

Антоанета Грунова

Обичам да придобивам духовно знание и да го прилагам в живота си, защото знам, че по този начин се усъвършенствам.

Преди да стана член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни имах малко знание от Библията, което ми помогна за разбера по-добре уроците от мисионерите. Когато започнах да чета Книгата на Мормон, видях, че тя обяснява много точно и ясно учението на Спасителя. И до днес, докато я чета, намирам стихове, които ми помагат да придобивам мъдрост и да израствам.

Светите писания ми дават сила, подкрепа и утеха. Разбрах, че трябва да живеем според наученото, за да се очистим от греховете си и да се доближаваме до Бог. Колкото повече усилия полагаме за това - толкова по-щастливи и благословени ще бъдем.

Откакто се кръстих, чувствам, че съм станала по-добър човек - научих се да прощавам, да приемам хората с техните слабости, да не ги съдя и критикувам. Направих още подобрения в характера си благодарение на Единителната жертва на Исус Христос. Когато сгреша, бързам да се покая. С цялото си сърце се старая да живея според Божието слово, благодаря и се моля за всичко, и знам, че по този начин израствам. В този процес ми помагат също така Светия Дух, словата на висшите ръководители и химните на Църквата.

Бих искала да споделя един от любимите си стихове - У. и З. 35:24.

'Спазвай всички заповеди и завети, с които вие сте обвързани, и ще сторя небесата да се разтресат за ваше добро, и Сатана ще се разтрепери, а Сион ще се радва по хълмовете и ще процъфти.'