Чуйте Го

    Чуйте го

    Заради Исус Христос ние можем да победим страха, болката и самотата. Този Великден почувствайте изцеление чрез Спасителя.

    #ЧуйтеГо този Великден.