Чуйте Го

Чуйте го

Заради Исус Христос ние можем да победим страха, болката и самотата. Този Великден почувствайте изцеление чрез Спасителя.

#ЧуйтеГо този Великден.