10 НЕД „Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот“

Имате ли любим стих от Писанията?
Имате ли любим стих от Писанията?
Споделете го в социалните медии с приятели и близки.