Опознавайте Христос

ЯНУАРИ – АПРИЛ

Свалете видеото 

„Никога не е имало момент в историята на света, когато знанието за нашия Спасител да е било по-важно в лично отношение и по-свързано с всяка човешка душа“ – казва президент Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

През изминалите няколко години като област Източна Европа ние използвахме картичките с нашия план за областта, за да работим по начини да дойдем при Христа (Мороний 10:32).

През 2022 г. ще се концентрираме над това как опознаваме Христос. Като правим това, ние ще „укрепи(м) своите лични духовни основи“.

През първата половина на тази година (януари-април) ще се наблегнем на следните три неща и ще ги направим част от ежедневието си:

1. Изучаване на Писанията и „Следвайте Ме, елате с Мен“

2. Ежедневни лични и семейни молитви

3. Разпознаване на ръката Господна в живота ни

Свалете напомнянето за плана на областта, за да го преглеждате често:

Тапет за смартфон 

С размер на картичка