9 декември

Исус посещавал самотните, вие можете да правите същото

Чрез Своите думи и дела, Исус учел, че „последните ще станат първи“. С безгранично състрадание, Той помагал на хората, които били самотни поради болест, грях и мъка. Когато се стараем да облекчаваме самотата на другите, по думите на Спасителя, „на (Него) (сме) го направили“.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Поканете вдовица или вдовец на вечеря.
Помислете за някого, който ще бъде сам на Коледа и го/я поканете да дойде с вас на Коледното тържество в Църквата.Посетете старчески дом. Проучванията сочат, че 60 процента от хората в старчески домове нямат никакви посетители по време на престоя си там.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• За да разберете по-добре ученията на Исус Христос относно това как да помагате на самотните, може да прочетете това послание или също това.

• Изпратете приятелско съобщение на някого, който има нужда от насърчение. Не се сещате за никого? Помолете се и попитайте Бог за някого, който се нуждае от повдигащи духа думи.

• Изпратете писмо или съобщение на някого, който понастоящем живее далеч от дома си.

• Открийте някого във ваше съседство, когото не сте срещали преди. Заведете го/я на коледна почерпка и се опознайте.

• Когато сте на работа, училище или в Църквата, седнете до някой непознат и се запознайте с него/нея.

• Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“35 Защото огладнях и Ме нахранихте; Ожаднях и Ме напоихте; Странник бях и Ме прибрахте;

36 гол бях и ме облякохте; Болен бях и Ме посетихте; В тъмница бях и Ме споходихте.“

Матей 25:35–36