7 декември

7 декември

Исус е хранил гладните, вие можете да правите същото

Когато едно множество от няколко хиляди души се събира да слуша на какво ще поучава Исус, Той по чудо превръща пет хляба и две риби в храна за всички, като никой не остава гладен. Днес ние имаме възможност да храним другите. Проучете многото начини, по които можете да помогнете да направите коледните празници празник за всеки.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Поканете някой съсед, който разполага с малко средства, на вечеря.Дарете трайни продукти в местна благотворителна организация за набиране на хранителни продукти.

Научете за засищането на духовния глад.


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Предложете доброволно да доставяте храна на хора в нужда.

• Научете по какъв начин постът може да помогне за изхранването на нуждаещите се.

• Споделете с другите евтина и питателна рецепта.

• Молете се да узнаете кой се нуждае от помощ и му помогнете.

• Отидете довечера да хапнете навън в ресторант, който дарява храна на нуждаещите се.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

“Заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците – на народа“.

Матей 14:19