6 декември

6 декември

Исус четял Писанията, вие можете да правите същото

Исус Христос започнал да овладява Писанията през детството си. Когато изучаваме Божието слово, можем да намираме вдъхновение, убежище и сила.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Публикувайте в социалните медии някой от любимите си стихове от Писанията. Пратете SMS със стих от Писанията на човек, който се нуждае от мотивация. Нагласете будилника си да звъни сутринта 15 минути по-рано, за да изучавате Писанията.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Отделете време, за да наизустите любим стих от Писанията.

Свалете едно от следните мобилни приложения за Писанията, за да направите по-удобно изучаването на Писанията.

Слушайте Писанията по пътя ви към работа през тази седмица.

Намерете три стиха в Писанията, които ви описват. Споделете ги с някого, който ви е близък.

Поставете мобилно приложение за Писанията на основния екран на вашия смартфон.

Подарете на някого една от книгите с Писания.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

 

„16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.

17 Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исайя; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано:

'Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените“.

Лука 4:16–18