4 начина да следваме поканата #ЧуйтеГо

Чувайте Го със сърцето си вместо с ушите си

Бог със сигурност може да ни говори с глас, който да чуем, но Той почти винаги избира да изпраща прости мисли и чувства в сърцата и умовете ни. Може да се случи да почувствате, че трябва да кажете нещо конкретно на някого, който е тъжен; може да получите идея за това как да промените живота си; може да бъдете вдъхновени да се свържете с някой конкретен човек. Един от най-добрите начини да следваме поканата #ЧуйтеГо е, като обръщаме внимание на тези прости чувства и мисли.

Чувайте Го в Писанията

Ако се замислите, Писанията съдържат предварително записания глас на Господ. Когато се потапяме в свещените истории за взаимоотношенията на Бог с хората – и в принципите, които тези истории илюстрират – можем да разбираме по-добре Божията воля за нас и посоката, която трябва да следваме в живота си, ден след ден.

Чувайте го, като изключвате технологиите и забавяте темпото

В битката, която се води за нашето внимание днес, приложения, различни форми на развлечения, социални медии, известия и други се борят за всяка наша свободна минута. Разсейващите фактори  често могат да заглушават важни духовни чувства и послания, които Бог се опитва да ни изпраща. Затова,  забавете темпото. Изключете технологиите. Оставете телефона си настрана. Помислете. Медитирайте. Дишайте. И слушайте.

Чувайте Го по малки и прости начини

От преживяването на пророк Илия в Стария завет научаваме  прекрасен урок за това как да чуваме гласа на Бог:
„И, ето, Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня – тих и нежен глас“ (3 Царе 19: 11–12).
Нашата човешка склонност е да търсим драматичното и видимото. Все пак, няма ли на всички да ни хареса да видим „знак“ от небесата? Но в Своята безкрайна мъдрост, Бог ни насърчава: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалми 46:10). Тези прости чувства, мисли, идеи и впечатления са нежните нашепвания на един любящ Небесен Отец.