4 декември

4 декември

Исус прославя Своя Отец, вие можете да правите същото

Въпреки че Исус е хвален, че е изключителен учител и чудотворец, всичко, което върши, е с цел да прослави Своя Отeц в небесата. Подобно на Исус и ние можем да се покланяме на Бог, за да намираме сила и напътствие за ежедневните трудности.

Посетете църковно събрание близо до вас – винаги сте добре дошли на нашите богослужения. Поставете си за цел да коленичите и да се молите на Небесния Отец всеки ден от месец декември. Прочетете и споделете следната история за това как Исус прославя Своя Отец.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Помогнете за почистването или поддръжката на сграда на Църквата.

Обсъдете с някого какво означава да се покланяме на Бог. Поставете си цел да се справяте по-добре с това.

Посетете храм или друго място, свързано с нашата религия.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

„1 Като изрече това, Исус вдигна очите Си към небето и рече: Отче, настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти,

както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал“.

Йоан 17:1–2