3 декември

3 декември

Исус помага на другите да прогледнат, вие можете да правите същото

Бидейки Светлината на света, Исус Христос бе роден, за да може никой да не живее в мрак. Той чудодейно изцелявал слепите, но това не е единственият начин, по който Исус Христос може да ни помага да прогледнем. Днес има много начини, по които можем да помагаме на другите – и на себе си – да виждаме нещата, които са най-важни.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Посочете на другите добродетели, които не виждат в себе си. Намерете кутия за събиране на очила за дарение и дарете ваши стари очила. Прочетете и споделете следната история за това как Христос помага на слепия човек да прогледне.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Рекламирайте чрез социалните медии благотворителна организация с дейност, съсредоточена върху зрението на хората. Дори може да използвате емотикона с очила.

Научете от тук как се отглежда куче-водач.

Изкарайте курс за повишаване на осведомеността относно уврежданията.

Използвайте това приложение, за да бъдете очи за сляп човек.

Прочетете разказ в Писанията за това как Христос изцелява слепите.

Прочетете една книга на възрастен човек с увредено зрение.

Използвайте социалните медии, за да помагате на хората да виждат доброто в света.

Споделете следния вдъхновяващ видеоклип за един сляп човек.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

„6 Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с кал очите му;

7 и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи „пратен“). И така, той отиде, уми се и си дойде у дома прогледнал“.

Йоан 9:6–7