25 декември

Учениците на Исус Го следвали, ние можем да правим същото

Когато Спасителят се ражда, в небесата се появява нова светлина. Той е Светлината на света, не само на Коледа, но и във всеки друг ден. Следвайте Го и не ходете никога повече в тъмнина.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Намерете вдъхновяваща картина на Исус Христос и я поставете в дома си, където да ви напомня да Го следвате.
Превърнете някои от идеите за тези 25 дни в цели, които да следвате и през новата година.
 Научете повече как да следвате примера на Спасителя.


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Имате ли свободно време по празниците? Посветете един ден в безкористна служба на тези, които обичате.

• Получихте ли ценен, но ненужен подарък? Дарете го за благотворителност или на човек в нужда.

• Изявете желание да помагате на места за раздаване на безплатна супа или в складове за даряване на храна през пролетта или лятото, когато там има по-малко доброволци.

• Вижте и споделете това кратко видео за важността на Исус Христос.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

 

'Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“

Лука 9:23