22 декември

Исус е изразявал благодарност, вие можете да правите същото

По време на Тайната вечеря, Исус Христос казал на дванадесетте апостоли, че не са само Негови ученици, но и Негови приятели. Помислете, как са им въздействали тези думи и не забравяйте, че ние също имаме способността да повдигаме духа на хората, като изразяваме благодарност към тях.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Направете скромен подарък на вашия пощальон, за да повдигнете духа му през този натоварен сезон.

 

Напишете благодарствено писмо до някого, който ви е оказал положително влияние в живота.


 

Отправете молитва за благодарност – без искания, само за благодарност. 


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Обсипете вашия дом или офис с изненадващи благодарствени бележки, които хората там да видят през деня.

• Направете си дневник, в който всеки ден да записвате нещата, за които сте благодарни.

• Обещайте да не се оплаквате за един ден. Всеки път, когато нарушите обещанието, направете комплимент на някого.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

'В същия час Исус се възрадва в Духа и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, затова, че си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.“

Лука 10:21