21 декември

Исус прощавал на другите, вие можете да правите същото

Исус Христос показвал милост към хората, които Го обичали – и даже към тези, които не Го обичали. Дори на кръста, Исус се молил на Своя Отец да прости на онези, които Го разпънали. Ние също можем да озарим света, като следваме Неговия пример да прощаваме на другите.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Споделете това вдъхновяващо видео за това как да прощаваме непростимите на пръв поглед неща.Има ли ваш роднина, с когото не сте говорили от дълго време? Обадете му се. 
Направете списък на нещата в живота ви, от които сте недоволни. Направете план как да ги преодолеете.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Имате ли особено труден за общуване съсед или колега? Бъдете извънредно мили с него или нея през тази седмица.

• Бъдете мили за един ден или цяла седмица, вместо да държите на своето.

• Помолете се за някого, който ви е засегнал.

• Прочетете тази завладяваща история за прошката.

• Сдобрете се или последвайте отново някого, с когото преди това сте се скарали.

• Опитайте се да видите нещата от гледната точка на човек, който ви е разстроил.

• Спомнете си за случай, когато някой ви е простил и как сте се почувствали след това.

• Помолете Бог да ви помогне да можете да прощавате повече на хората в живота ви.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

'21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До седем пъти ли?

22 Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.“

Матей 18:21–22