Щом любов цари

Идеи за урока

Тема: Щом любов цари

„Да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога“ (1 Йоан 4:7)

Химн: „Щом любов цари“ (Химни, № 180)

Дейност

Видео: How Do I Love Thee?

Преди урока напишете бележки до близките си, изразявайки любовта си към тях. Сложете бележките на места, където членовете на семейството ви лесно ще ги открият, например при обяда им, на възглавница или в джоба им.

Помолете някого да прочете следните стихове: У. и З. 2:1–3. Обсъдете с членовете на семейството си какво разбират от тези думи. След това прочетете какво казва президент Харолд Б. Лий по отношение на тези стихове:

„Освен ако сърцата на децата не са обърнати към сърцата на бащите и сърцата на бащите не са обърнати към чедата, в тези дни, в смъртността, земята ще бъде напълно унищожена при Неговото пришествие. Никога не е имало време, когато да е било необходимо толкова много в домовете на светиите от последните дни и в света като цяло, както днес. Повечето от нещастията, които застигат младежите днес, се дължат на разпадането на домовете им. Сърцата на бащите трябва да са обърнати към чедата им и сърцата на децата към бащите им, за да бъде спасен този свят и хората да бъдат подготвени за идването на Господ“ („Love at Home“, Teachings of Presidents of The Church: Harold B. Lee, глава 14).

Обсъдете следните въпроси:

⦁ Винаги ли е лесно да обичате членовете на семейството си? 

⦁ Защо понякога е дори по-трудно, отколкото да обичаме други хора в света?

Обяснете, че е лесно да бъдем любезни и мили към приятели и хора, с които не живеем, но не винаги е лесно да сме любезни и любящи към близките ни, към членовете на семейството ни. Понякога член на семейството може да каже или направи нещо, което да засегне друг от семейството и това да доведе до лоши чувства. Ние можем да преодоляваме тези лоши чувства.

Попитайте: 

⦁ Как можем да допринасяме за това да има повече любов в семейството ни? (Можем да се молим един за друг, да търсим доброто в другите, да си служим, да си спомняме за щастливи моменти и т.н.)

Проверете дали членовете на семейството ви са открили написаните от вас бележки. Помолете всеки от тях да сподели как се е почувствал, когато е прочел своята бележка.

⦁ Как това се отрази на деня ви?

Помолете членовете на семейството си да напишат на листчета неща, които някой друг би могъл да направи за тях и които биха били полезни и оценени. Наблегнете на това, че трябва да пишат не ежедневни неща, а служба, от която се нуждаят. Кажете им да напишат имената си на бележките и да ги сложат в кутия или купа.

След това прочетете 3 Нефи 14:12 или Матей 7:12 и поканете близките си да споделят какво мислят, че Исус желае от тях. Обяснете, че да служим на другите и да правим жертви за тях обикновено увеличава любовта ни към тях.

Помолете членовете на семейството си да споделят примери от своя живот или живота на други хора, когато службата е довела до по-силна любов или преодоляване на чувството на завист.

Предложете на всички членове на семейството да проверят дали този принцип е верен. Кажете им, че не са задължени, но всеки може да вземе колкото желае листчета от купата и да изпълни посочените неща като служба. (Ако някой изтегли едно от своите листчета, може да го върне обратно и да изтегли друго.) Помолете тези, които решат да участват, да следят какви ще бъдат резултатите и след това да споделят наученото по време на друга семейна домашна вечер.

Завършете урока със следния цитат от президент Харолд Б. Лий: „Щастието се крие в безкористната служба. Щастливи са само тези домове, в които има ежедневен стремеж да се правят жертви за щастието на другите“ („Love at Home“, Teachings of Presidents of The Church: Harold B. Lee, глава 14). 

Поканете членовете на семейството си да показват само любов един към друг, без значение как се държат другите.

Споделете свидетелството си за важността на поддържането на силна любов в семейството.

Почерпка: Дърпани сметанови бонбони с мед 

В дълбока тенджера с дебело дъно смесете 1 ч.ч. високо маслена сметана с 2 ч.ч. мед. Добавете 1 ч.ч. захар. Сложете на котлона и бъркайте, докато захарта се разтопи и сместа заври. Покрийте съда и варете в продължение на 1 минута. Махнете капака. Варете без бъркане, докато сместа достигне 290°С (фаза на размекване). Намазнете плитка тава с краве масло. Изсипете сместа в намазнената тава. Охладете в продължение на 5 минути. Прегънете ръбовете към средата. Когато се охлади достатъчно, намазнете ръцете си и дърпайте и разтягайте, докато се оформят ръбове. Разтегнете на въжета и нарежете на бонбони.