Да следваме пророка

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Да следваме пророка

Песен: „Следвай пророка!“ (Сборник детски песни, с. 58)

Дейност

Преди урока разпечатайте дадения по-долу плакат:

Започнете урока с песента „Следвай пророка!“ След откриващата молитва попитайте децата:

⦁ Според песента, която току-що изпяхме, защо трябва да следваме пророка? (Защото той познава пътя.)

⦁ Защо пророкът познава пътя по-добре от нас?

Обяснете, че пророците са по-близо до Бог от нас и могат да виждат повече, отколкото ние виждаме, все едно стоят на по-високо място и могат да виждат по-надалече.

Помолете децата да си представят, че стоят на висока планина и гледат надолу към долината. Гледката ще бъде по-различна от гледката отдолу. Отдолу можем да виждаме само нещата, които са близо до нас. Но когато сме нависоко, можем да виждаме неща, които са далече.

Обяснете, че по времето на Спасителя хората са отглеждали грозде в големи полета, наречени лозя. Гроздето било много скъпо. Понякога крадци се вмъквали в лозята, за да крадат или унищожават лозите и реколтата. Мъдрите хора изграждали високи кули извън лозята. Те наемали верни стражи, които да стоят на кулите и да следят за опасност. Стражът можел да вижда отвъд лозята и да предупреждава хората долу, ако се задава опасност. Другите работници тогава разполагали с време да се подготвят да защитават лозето.

Небесният Отец ни е дал „стражи“. Тези стражи са пророците и апостолите. Те са били призовани от Небесния Отец, за да бдят над нас. Те ни предупреждават за опасностите пред нас като изкушенията и лошите влияния. Те ни казват как можем да се предпазваме от тези опасности.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е водена от пророк, който е президент на Църквата. Той и неговите двама съветници представляват Първото президентство на Църквата. Има също и дванадесет апостоли, които подкрепяме като пророци, гледачи и откровители. Те не стоят на кули, но получават вдъхновения от Небесния Отец и знаят какви опасности ни очакват. Те ни учат да преодоляваме тези опасности, като спазваме сключените от нас завети и заповедите. Ние чуваме техните съвети по време на общата конференция. Можем също така да четем словата им в списанията Лиахона. Пророците и апостолите са стражите на кулата в наши дни. Ако се вслушваме в словата им, ще бъдем в безопасност.

Покажете на семейството си плаката, който сте разпечатали преди урока. Обяснете, че за да попълнят празните полета, децата ще трябва да гледат или прочетат речи от пророците в наши дни (Първото президентство и апостолите) от последната обща конференция или да изучават последните издания на Лиахона, за да могат да открият какви са най-скорошните насоки от нашите „стражи“. По време на следващата седмица помагайте на децата си да изпълнят тази задача и да напишат 3–5 неща, които могат да правят, за да следват пророка. Закачете плаката, за да напомняте на децата за поставените от тях цели.

Можете също да изиграете играта „Пророкът казва“.

Седнете в кръг или стойте в група. Изберете един човек да бъде ръководител. След това ръководителят казва да бъдат направени различни неща, които трябва да бъдат изпълнени, само ако инструкциите започват с „Пророкът казва“. Например: „Пророкът казва: „Вдигнете ръцете си“, което всички трябва да изпълнят. След това ръководителят може да каже: „Свалете ръцете си“. Това не трябва да се изпълнява, защото заповедта не започва с „Пророкът казва“. Когато някой изпълни инструкция, която не започва с „Пророкът казва“, той или тя отпада от играта.

Играйте, докато остане само един човек.

Почерпка: Бисквитени бонбони с банан (без печене)

500 г бисквити (по избор)

1 кутия подсладено кондензирано мляко, сварено

100 г орехи

1 банан

2 с.л. какао на прах

Намачкайте бисквитите и ядките добре, използвайки точилка. Добавете намачкан банан и свареното подсладено кондензирано мляко. Объркайте добре.

Оформете малки топчици и ги оваляйте в какао на прах. Оставете в хладилник за 2–3 часа.