Да следваме Божия план

Идеи за урока

Тема: Да следваме Божия план

Химн: „О, мой Отче“ (Химни, № 179)

Дейност

Преди дейността изпечете малко захарни бисквити, следвайки рецептата, дадена по-долу.

Обяснете на членовете на семейството си, че ще имат възможността да правят бисквити. Обаче никой няма да може да използва рецептата.

Позволете на членовете на семейството си да решат какви са необходимите продукти, температурата и времето за печене.

Докато бисквитите се пекат, можете да обсъдите следното:

⦁ Колко беше трудно поради това, че нямаше рецепта?

⦁ Всички достигнаха ли до съгласие по отношение на необходимите продукти, температурата и времето за печене?

Извадете предварително изпечените бисквити. Покажете рецептата и им споделете колко лесно е било да направите бисквитите, когато сте разполагали с план (рецепта).

Обяснете, че можем да сравним правенето на бисквити с търсенето на истинско щастие. За много хора е трудно да открият щастието, защото не разполагат с „рецептата“. Попитайте:

⦁ Къде можем да открием рецептата за щастие на Небесния Отец? (Покажете Писанията.)

Свидетелствайте, че Небесният Отец ни обича и иска да бъдем щастливи, затова е дал рецепта за щастие в Писанията.

Споделете следния цитат от президент Гордън Б. Хинкли: „Господният път е пътят към щастието. „Нечестието никога не е било щастие“ (Алма 41:10). Нечестието никога не е било щастие. Грехът никога не е носил щастие. Неподчинението никога не е носило щастие. Пътят към щастието е да следваме Господния път. Вярвам в това с цялото си сърце“ („Inspirational Thoughts“, Ensign, авг. 1997 г.).

Свидетелствайте, че въпреки, че не винаги е лесно да бъдем щастливи, много по-лесно е, когато следваме дадените от Господ указания.

Когато приключите с печенето, дайте възможност на членовете на семейството си да опитат бисквитите и да направят разлика между тях!

Почерпка: Захарни бисквити

½ ч.ч. краве масло

1 ч.ч. захар

1 яйце

½ ч.л. сол

1 ч.л. сода

2 ч.ч. брашно

½ ч.л. ванилия

Смесете съставките, разточете тестото на тънко и нарежете на формички. Печете на 175°C в продължение на 8 минути.