Влиянието на една майка

Идеи за урока

Тема: Влиянието на една майка

Химн: „Щом любов цари“. (Химни, № 180)

Дейност 

Видео: Love Her Mother

Кажете на семейството си името на една от своите баби, покажете нейна снимка и разкажете за специално събитие или история за нея, която разкрива грижовните качества на добрите майки. След това споделете със семейството си имената на други баби, покажете снимките им и разкажете специални истории, които знаете за тях. Попитайте:

⦁ Сега, след като знаете повече за тях, чувствате ли, че ги обичате или цените повече?

Прочетете следния абзац от „Семейството: Прокламация към света“:

„По божествен проект бащите трябва да водят своите семейства с любов и праведност и са отговорни да осигуряват необходимото за живота и защитата на семействата си. Майките са отговорни предимно за отглеждането на децата си. В тези свещени отговорности бащите и майките са задължени да си помагат като равностойни партньори“.

Попитайте: 

⦁ Какво означава да отглеждаме деца? 

⦁ Кои са някои от начините, по които майката отглежда децата си?

Старейшина Холанд казва: „Днес от този амвон, аз заявявам това, което е казвано и преди: няма любов в смъртността, която да се доближава по-близо до чистата любов на Исус Христос, от безкористната любов, която изпитва една отдадена към своето дете майка… Не само ни раждат, но и продължават да влагат усилие в нас. Не само носенето в утробата, а носенето цял живот, е това, което превръща майчинството в такова смайващо постижение“ (Старейшина Джефри Р. Холанд, „Ето твоята майка“, обща конференция, октомври 2015 г.).

Попитайте: 

⦁ Какви жертви е правила вашата майка за вас? 

Споделете със семейството си, че в своята реч старейшина Холанд споделя писмо от „една чудесна млада майка“. Тя пише:

„Това, което майките правят, е важен аспект на Христовото дело. Знанието за това трябва да е достатъчно да ни покаже, че въздействието от подобен вид любов ще варира между непоносимо и съвършено, отново и отново, докато с безопасността и спасението на последното дете на земята и ние ще можем (тогава) да кажем заедно с Исус: „Отче, извърших делото, което Ти Ми даде да върша“ (вж. Старейшина Джефри Р. Холанд, „Ето твоята майка“).

Попитайте: 

⦁ Какво правят майките за безопасността и спасението на своите деца? 

⦁ Можете ли да споделите примери?

Прочетете следните думи на президент Джозеф Ф. Смит: 

„Истинската майка – тази, която с цялата си душа се бои от Бога и обича истината, никога няма да се скрие от опасността или злото и няма да остави детето си да бъде изложено на тях. Но колкото е естествено за искрите да летят нагоре и колкото е естествено да вдишваме диханието на живота, ако опасност връхлита детето ѝ, тя би застанала между детето си и опасността, тя би защитавала детето си до край. За нея животът ѝ не струва нищо в сравнение с този на детето ѝ. Това е истинската майчина любов към децата“.

Той също така споделя следните спомени за своята майка:

„Бях малко момче, незряло в преценките си, без предимството на образованието, хвърлено сред най-големите примамки и изкушения, на които може да бъде подложено всяко малко момче или мъж и въпреки всичко, всеки път, когато изкушенията ставаха най-примамливи и най-привлекателни за мен, първата мисъл в душата ми беше: Спомни си любовта на майка си. Спомни си как се е стремила да си добре. Спомни си как е била готова да пожертва живота си за твое добро. Спомни си на какво те е научила в детството ти… Това чувство към моята майка стана защита за мен, преграда между мен и изкушенията, така че аз можех да се отвръщам от изкушенията и греха чрез Господната помощ и любовта, зародила се в душата ми към тази, която знаех, че ме обича повече от всеки друг в света и повече, отколкото може да ме обича което и да било живо същество“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, глава 4: „The Influence of Mothers“).

Попитайте: 

⦁ Как сте били благославяни от влиянието на своята майка? 

⦁ По какви начини можем да показваме на своите майки, че ги обичаме и ценим всичко, което правят за нас?

Помолете всеки от близките си да изработи картичка за своята майка. Някои могат да искат да напишат стихотворение или да споделят любовта си на картичката.

Почерпка: Бананов сладкиш

¾ ч.ч. краве масло

2⅛ ч.ч. бяла захар

3 яйца

2 ч.л. ванилия

3 ч.ч. брашно

1½ ч.л. сода

¼ ч.л. сол

1½ ч.ч. мътеница (или към 1½ ч.ч. прясно мляко добавете 1½ с.л. оцет)

2 ч.л. лимонов сок

1½ ч.ч. намачкани банани

Объркайте намачканите банани с лимоновия сок и оставете настрани. В друга купа смесете останалите съставки и добавете бананите. Печете в намазнена тава с размер 22 x 33 см на 135°C в продължение на 1 час. Извадете от фурната и сложете направо във фризер за 45 минути. Така сладкишът ще остане сочен.