Работата може да носи радост

Идеи за урока

Тема: Работата може да носи радост 

Химн: „Сега слънце свети“ (Химни, № 145)

Дейност 

Попитайте близките си:

⦁ Някой може ли да си спомни 4-тата  от десетте Божии заповеди? (Вж. Изход 20:8–11. Ако никой не може да си я спомни, прочетете стиховете заедно.)

⦁ За какво се отнася тази заповед?

Отбележете, че въпреки, че тази заповед се отнася за това да освещаваме Господния ден, в Изход 20:9 се казва: „Шест дни да работиш“.

Господ казва: „И ленивецът не ще има място в църквата, освен ако не се покае и не се поправи“ (У. и З. 75:29). Той също така заповядва: „Не бъди ленив, защото този, който е ленив, не трябва да яде хляба, нито да носи одеждите на работника“ (У. И З. 42:42).

Попитайте:

⦁ Защо мислите, че нашият Небесен Отец, който ни обича толкова много, ни дава заповед да работим? Защо Той не може просто да ни дава всичко, от което се нуждаем?

Прочетете следните думи на епископ Х. Дейвид Бъртън: 

„Някои (хора) погрешно вярват, че най-висшата цел в живота е да достигнем състояние, при което няма да е нужно да работим повече… Работата не е нужна само от икономическа гледна точка, тя е духовно необходима“ (Епископ Х. Дейвид Бъртън, „The Blessings of Work“, Liahona, дек. 2009 г.).

Попитайте близките си:

⦁ По какви начини работата може да ни благославя духовно?

Цитатите по-долу могат да ви помогнат да откриете отговори на този въпрос:

„Трудът… ни смирява и ни напомня как всички благословии идват от нашия Небесен Отец… Ако се научим да се трудим, докато сме млади, ще бъдем по-добри хора, по-добри членове на семействата си, по-добри съседи и по-добри ученици на Исус Христос, Който също се е учил да работи като дърводелец… Ако се научим да се трудим сега, не само ще бъдем по-щастливи в този свят, но и в идния, защото трудът е единственият начин, по който можем да показваме любовта си към другите“ (Старейшина Нийл А. Максуел, Friend to Friend: Gospel of Work“, Liahona, юни 1975 г.).

„Да се трудим честно и съзидателно носи удовлетворение и чувство на самоуважение“ (Епископ Х. Дейвид Бъртън, „The blessings of work“, Liahona, дек. 2009 г.).

„Пионерите научават, че вършенето на трудни неща задълбочава и закалява тялото, ума и духа; увеличава тяхното разбиране за божествената им същност и увеличава състраданието им към другите. Този навик прави непоколебими душите им и се превръща в благословия за тях дълго след като приключва тяхното пътуване през полетата и планините“ (Президент Дитер Ф. Ухтдорф, „All is well“, Liahona, юли 2015 г.).

„Трудът е чудо, чрез което талантът излиза на повърхността и мечтите стават реалност“ (Президент Гордън Б. Хинкли, Church News, 21 окт. 1995 г., с. 4).

Попитайте членовете на семейството си:

⦁ Понякога чувствате ли, че не желаете да работите, въпреки че знаете, че да се трудим е заповед и благословия?

⦁ Можете ли да си спомните ситуации, в които вие или ваш познат сте работили с голямо желание и радост? Какво ви (или го) вдъхнови или мотивира? 

⦁ Какво още може да ни мотивира да работим с радост?

⦁ Защо отношението ни към труда е важно? 

⦁ Как нашето отношение влияе на работата, която вършим? 

Завършете урока със следните думи на президент Дейвид О. Маккей: 

„Нека си дадем сметка, че привилегията да се трудим е дар, че силата да се трудим е благословия, а любовта към труда е успех“ (цитирано от Франклин Д. Ричардз, „The Gospel of Work“, Improvement Era, дек. 1969 г., с. 101).

Почерпка: Бананов десерт

Половин банан на човек, срязан през средата. 

Поставете го в купа и сложете сладолед отгоре.

В допълнение отгоре можете да сложите шоколадов сироп, карамелов сироп, свежи ягоди, бита сметана, нарязани ядки.