Да се кръстим и да вземаме върху си името на Христос

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Кръщението и това да вземем върху си името на Христос

Песен: „Кръщението“ (Сборник детски песни, с. 54)

Дейност

Преди урока пригответе две листчета хартия за всеки от близките ви – едно с първото му име и едно с фамилното име. След това скрийте листчетата в стаята.

В началото на урока кажете на членовете на семейството си, че в стаята има скрити по 2 листчета хартия за всеки от тях. Поканете всички членове на семейството да търсят своите две листчета. 

След като открият имената си, обяснете, че е трябвало да търсят, докато открият листчето със своето собствено име, но са можели да вземат първото открито листче с фамилията. Първите им имена са лично техни, но всеки от семейството носи фамилното име и то показва, че сте членове на едно семейство. Поговорете колко важно е фамилното ви име и колко се гордеете с него. Можете да покажете снимка на някой от предците си със същата фамилия като семейството ви. Ако знаете исторически или специални факти за това как е възникнало фамилното ви име, можете да ги споделите със семейството си. Опитайте се да създадете чувство на обич и гордост от семейството и семейната фамилия.

След това покажете портрет на Исус Христос и картина на кръщение. Попитайте:

⦁ Какви завети сключваме с Бог при кръщението?

Обяснете, че при кръщението вземаме върху си името на Христос и ставаме част от Неговото семейство. Попитайте:

⦁ Какво според вас означава да вземем върху си името на Христос? 

Обяснете, че обещаваме винаги да правим нещата, които Той би правил, винаги да си спомняме за Него и да спазваме Неговите заповеди. 

Попитайте:

⦁ Как се чувствате, след като сте осъзнали, че всъщност сте взели върху си името на Христос и че сте християни? 

Завършете урока, като прочетете историята на президент Джордж Албърт Смит. 

Какво си направил с името ми?

„Преди няколко години бях сериозно болен… Бях толкова слаб, че едва можех да се движа…

Един ден при тези обстоятелства загубих съзнание относно заобикалящата ме действителност и си помислих, че съм преминал от Другата страна. Открих, че стоя с гръб към едно голямо и красиво езеро, гледайки голяма гора. Не се виждаше никой…

Тръгнах и се заоглеждах, и скоро открих пътечка през гората, която изглежда бе използвана много рядко и бе почти напълно скрита от тревата. Следвах тази пътечка и след като повървях известно време… видях към мен да идва един човек… Закрачих по-бързо, за да го достигна, защото го разпознах като моя дядо… Помня колко щастлив бях да го видя, че идва. Кръстен съм на него и винаги съм се гордеел с това.

Когато дядо ме доближи на няколко крачки, той спря. Това, че той спря, бе покана за мен и аз да спра… Той ме погледна много сериозно и каза:

“Бих искал да зная какво си направил с името ми.”

Всичко, което някога бях правил, премина пред мен като ускорена кинолента на екран… Целият ми живот премина пред мен. Усмихнах се, погледнах към дядо ми и казах:

“Не съм направил с името ти нищо, от което да се срамуваш.”

Той пристъпи напред и ме взе в обятията си, аз сторих същото и в този миг осъзнах отново заобикалящия ме земен свят. Възглавницата ми бе мокра, сякаш върху нея бе изливана вода – мокра от сълзи на благодарност, защото можех да отговоря, че няма нищо, от което да се срамувам.

… Почитайте вашите бащи и майки. Почитайте имената, които носите, защото някой ден ще имате привилегията и задължението да отговаряте пред тях (и вашия Отец в Небесата) какво сте направили с имената им. („Your Good Name“, Improvement Era, март 1947 г., с. 139).

Попитайте:

⦁ Мислите ли, че президент Смит е бил радостен, че е постъпвал като християнин и е спазвал заповедите на Небесния Отец? (Обърнете внимание, че поради това, че е живял така, неговият дядо и Небесният Отец са били щастливи.)

⦁ Живеете ли по такъв начин, че другите да могат да познаят, че сте част от Христовото семейство? 

⦁ Радвате ли се да бъдете наричани с името на Исус Христос?

Поканете всеки член на семейството да живее като човек, който искрено е взел върху си името на Христос.

Почерпка: Мини пица 

Използвайте плоски питки (лаваш или тортиля) и сложете отгоре парченца шунка, настърган кашкавал и т.н. Сложете в микровълновата фурна за 15 секунди или докато кашкавалът се разтопи.