Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Да служим на другите

Химн: „Направих ли нещо добро“ (Химни, №141)

Дейност

Преди урока подгответе два или три инструмента или картини на инструменти като чук, трион, гребло, лопата и отвертка. Покажете инструментите или картините, които сте подготвили. Обяснете: Всеки може да бъде инструмент в Божиите ръце, като служи на другите. Попитайте:

⦁ Какво дава възможност на инструментите да вършат работа?

Обяснете, че без значение какво може да бъде предназначението на тези инструменти, те могат да изпълняват ролята си само в ръцете на човек. Поканете някого да прочете дадения по-долу цитат от старейшина Марион Д. Ханкс. Обяснете, че той говори за това с какви инструменти трябва да работи Небесния Отец:

„Говорейки за Своите служители, Господ казва: „И тяхната ръка ще бъде Моята ръка“ (У. и З. 35:14).  Някога замисляли ли сте се над това? За мен това е едно от най-свещените и значими лични поръчения, за които чета в Светите Писания или където и да било другаде. Господ казва, че моята ръка е Неговата ръка. Този ум, този език, тези ръце, тези крака, тази торба – доколкото се отнася до мен, това са единствените инструменти, с които Той разполага, за да осъществява делото си. … И така, доколкото се отнася до вас, вашата ръка, вашите възможности, вашият интелект, вашият език и енергия са единствените инструменти, с които Той разполага, за да осъществява делото си“ (Service, Речи на годината в Университета Бригъм Йънг, Прово, 15 окт. 1958 г., с. 3.)

Попитайте:

⦁ След като сте прочели това заявление, какво чувствате относно това да служим на другите?

Насърчете всеки да търси възможности да служи на другите през седмицата.

„Търг за служба“

Поканете близките си да изброят видове служба, които са готови да направят за други членове на семейството. Например: „Ще ти помагам с домашното по математика“, „Ще изгладя дрехите ти за църква“, „Ще ти приготвя закуска преди училище“ и т.н.

По време на семейната домашна вечер всички ще могат да отговарят на въпроси, за да печелят точки. Например, можете да давате точки на всички, които са си написали домашното, изучавали са Писанията през този ден, носят синьо и т.н. След като всеки събере своите точки, разиграйте на търг различните видове служба, като всеки плаща със своите точки.

Определете краен срок за всеки за службата, която трябва да предостави на другите.

Почерпка:

Измийте купа грозде. Използвайте клечки за зъби, за да направите различни макети на сгради със зърната. Насърчете близките си да работят заедно при измислянето на идеите и изработването на сградите. След това можете да ги изядете и да им се насладите.