Щастие чрез усмивка

Идеи за урока

Тема: Щастие чрез усмивка

Химн: „Светлина е днес в душата ми“ (Химни, № 143)

Дейност

Нарисувайте усмихващо се лице и намръщено лице на отделни листове хартия.

Поканете семейството ви да си представи, че виждат пред себе си група последователи на Бог и група последователи на Сатана. Може да разделите лист хартия на две колони и да изброите в едната колона качества на хората, които служат на Бог, а в другата – качества на служещите на Сатана. Може да прочетете Галатяните 5:22–23, за да откриете какви чувства изпитват хората, които се стремят да имат Светия Дух със себе си, и Галатяните 5:19–21, за да откриете какво характеризира хората в другата група. Покажете на семейството си рисунките с усмихнатото и намръщеното лице. Поканете ги да свържат двете рисунки със съответните групи хора.

Обърнете внимание, че макар да свързваме Бог и Неговите люде с усмихнатите лица, това не означава, че лицата на Божиите служители никога няма да са тъжни, а на служителите на Сатана – усмихнати. Попитайте:

⦁ При какви обстоятелства двете групи от хора биха се усмихвали?

⦁ При какви обстоятелства би било трудно на лицето ни да има усмивка?

Бихте могли да запишете отговорите си.

Прочетете и обсъдете следните стихове от Писанията: У. и З. 98:1, 1 Солуняните 5:16 и У. и З. 136:28–29.

Обърнете внимание, че Бог иска ние да бъдем щастливи при всякакви обстоятелства. Това ще ни направи различни от хората, които не се опитват да следват Божиите учения. Попитайте:

⦁ Какво следва да правим, когато не сме щастливи? (Трябва да направим всичко възможно, за да бъдем щастливи.)

Поканете членовете на семейството си да споделят начини, по които те се чувстват щастливи в трудни моменти или да споделят примери за други хора, които са били щастливи при всякакви обстоятелства.

Споделете със семейството си как майката на президент Гордън Б. Хинкли, Ейда Битнър Хинкли, често казвала, че „щастливото отношение и усмихнатото лице могат да прекарат човек през почти всяка беда“ и че „всеки човек е отговорен за собственото си щастие“ (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley, 1996 г., с. 37).

Обсъдете как усмихването в трудни обстоятелства може да ни прави щастливи (вж. Притчи 17:22).

За да завършите урока, можете да прочетете и обсъдите следния цитат на президент Томас С. Монсън:

„Толкова много неща зависят от нашето отношение. Начинът, по който избираме да виждаме нещата и да отговорим на другите има голямо значение. Като направим най-доброто, което можем и после изберем да бъдем щастливи в обстоятелствата, каквито и да са те, това може да ни донесе мир и удовлетворение. … Ние не можем да променим посоката на вятъра, но можем да нагласим платната според него. За максимално щастие, мир и удовлетворение, нека изберем позитивно отношение“ (Президент Томас С. Монсън, „Living the Abundant Life“, Liahona, ян. 2012 г., с. 4.)

Допълнително предложение

Може да прочетете и обсъдите следните материали:

We⦁ ⦁ Believe⦁ ⦁ in⦁ ⦁ Being⦁ ⦁ Positive, Liahona, януари 2016 г.

⦁ Учения на президентите на Църквата: Гордън Б. Хинкли, глава 3: ⦁ Култивиране на щастливо отношение и оптимистичен дух

Почерпка: Лимонови курабийки

Продукти:

1/2 ч.ч. захар

1 ч.ч. захар

1 яйце

1/2 ч.л. ванилия

1 ч.л. лимонова кора

1,5 с.л. лимонов сок

1/4 ч.л. сол

1/4 ч.л. бакпулвер

1/4 ч.л. сода

1 1/2 ч.ч. брашно

1/2 ч.ч. кафява захар

Предварително затоплете фурната на 175°C. Разбийте маслото и захарта в голяма купа. Добавете яйцето, ванилията, лимоновия сок и лимоновата кора. Добавете и разбъркайте брашното, солта, бакпулвера и содата. Вземете лъжица от тестото и я оваляйте в пудрата захар отвсякъде. Поставете топките на разстояние 5–7 cм върху намазнена тава. Печете за 9 минути, поръсете с допълнително пудра захар и оставете за 5 минути да изстинат преди сервиране.