Здрав ум в здраво тяло

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Здрав ум в здраво тяло

Песен: „Подари ми Бог чудесен храм“ (Сборник детски песни, с. 73).

Дейност

Поканете някого да разкаже за Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго, както се разказва в Даниил 1.  Можете да гледате следния видео клип, за да подкрепите тази идея: „God Gave Them Knowledge“.

Попитайте:

⦁ Как тези млади мъже са благословени чрез спазване на Господния закон за здравето?

Нека членовете на семейството сравнят Даниил 1:17–20 с Учение и завети 89:18–19. Попитайте: 

⦁ Как грижата за нашето тяло благославя не само тялото ни, но и нашия ум? 

Покажете снимка на храм. Обсъдете какво има предвид апостол Павел, когато учи, че нашите тела са „храм на Светия Дух“ (1 Коринтяните 6:19). Попитайте:

⦁ Как това знание ни помага да разберем защо грижата за нашето тяло също така ни прави по-мъдри?

Обърнете внимание, че когато хората се грижат за тялото си, което служи като храм за Божия Дух, Духът може да обитава в тях, да ги води и да им дава мъдрост от Бог. 

Можете да прочетете и обсъдите следното изказване на старейшина Ръсел М. Нелсън: „Дух и тяло, обединени, стават жива душа с безмерна ценност. Наистина, ние сме чеда Божии – физически и духовно“.

Попитайте:

⦁ Освен чрез приемане на добра храна, как по друг начин можем да се грижим за телата си?

Споделете със семейството си казаното от старейшина Дейвид А. Беднар от Дванадесетте: можем да научим важни уроци като сравняваме храмовете на Църквата с нашите физически тела, също храмове. (Вж. „Special Witness: Our Bodies Are Temples, and the Spirit of The Lord Should Dwell There and Shine Through“, Friend, юни 2008 г.)

Поканете семейството си да слушат за примери, дадени от старейшина Беднар за грижата за храмовете (вж. колонката „Храм“), и да споделят как тези ситуации  могат да се приложат към телата ни. След това прочетете какво казва старейшина Беднар за това (вж. колонката „Тяло“).

Храм Тяло

Какво влиза в нашия храм Член на Църквата трябва да е достоен и да има храмова препоръка, за да влезе в осветен храм. Трябва да приемаме в телата си само неща, които ни влияят положително – както духовно, така и физически.

Какво слагаме на нашия храм

Храмовете на Църквата са известни по целия свят с тяхната красота. Сградите се строят с най-добрите материали и техники. Трябва да внимаваме как се обличаме и какво слагаме върху нашите лични храмове. Харесва ли ни или не, други хора преценяват възстановеното Евангелие чрез нашето облекло.

Какво правим на нашия храм Представете си как ще реагираме, ако видим нарисувани графити върху външните стени на един от нашите храмове. Самата мисъл да открием такива неподходящи рисунки на храма е обидна. Не трябва да участваме, когато прищевките и модата на света ни карат да бележим, дупчим, обезобразяваме или деформираме нашите лични храмове.

Какво правим с нашите храмове

Храмовете са изградени и осветени за постигане на праведни цели. Свети обреди ни се дават само в Господния дом.

Нашите лични храмове трябва да бъдат използвани за постигане на праведни цели. Нашето физическо тяло е благословия, вечно оказано ни доверие и прави възможно създаването на вечно семейство.

Можете да разпечатате и дадете на всяко дете следния списък за отбелязване, за да им помогнете да са сигурни, че се грижат достатъчно добре за тялото си:

Споделете свидетелство относно благословията да имат тяло и колко е важно да избираме мъдро при грижата за телата си.

Почерпка: Плодова салата

Нарежете 1 ябълка, 1 круша, 1 портокал и 1 банан на кубчета. Добавете грозде и ягодово мляко.