Исус Христос е пример за мен

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Исус Христос е пример за мен 

Химн: „След Него ще вървя“ (Сборник Детски песни. Допълнителни материали)

Дейност 

Видео: Follow Him – An Easter Message about Jesus Christ

Изключете всички светлини в дома си или използвайте превръзка за очи, ако все още е светло. Помолете един от членовете на семейството си да изпълни трудна задача, като например да напише изречение на лист хартия или да намери няколко предмета и да ги сложи на едно място. След това светнете лампите или премахнете превръзката за очи и покажете колко лесно може да се изпълни същата задача, когато е светло.

Прочетете Йоан 8:12. Задайте следните въпроси:

⦁ По какъв начин Исус Христос е Светлината на света? (Той ни е дал Своя пример и учения.)

⦁ Защо е по-лесно да вземаме правилните решения с помощта на светлината на Исус? (Неговият пример и учения осветяват пътя за нас. Можем по-ясно да видим пътя, по който трябва да поемем.)

⦁ Как можем да се научим да следваме примера на Исус?

Обяснете, че когато вземаме решения, трябва да си задаваме въпроса „Какво би направил Исус?“

Подгответе няколко картини, които показват какъв пример ни дава Исус Христос:

⦁ Кръщение – „⦁ Йоан Кръстител кръщава Исус“ (Матей 3:13–17)

⦁ Изучаване на Писанията – „⦁ Момчето Исус в храма“ (Лука 2:46–47) 

⦁ Обич и доброта – „⦁ And He Healed Them All Every One“  (⦁ 3 Нефи 17:5–25) 

⦁ Почит към родителите – „⦁ Разпятието“  (Йоан 19:25–27) 

⦁ Преподаване на Евангелието – „⦁ Проповед на планината“ (Матей 5–7)

⦁ Вяра – „⦁ Укротяване на бурята“ ( Лука 8:22–25)

⦁ Обич към малките деца – „⦁ Исус и децата“  (вж. Марк 10:13–16)

⦁ Молитва – „Christ Praying with the Nephites“ (Матей 7:7–8, ⦁ 3 Нефи 13:5–15)

Помолете близките си да се редуват да избират картини. Помолете всички да опишат своите картини и да обяснят как могат да следват примера на Исус Христос или какво мислят, че Исус Христос би искал да правят. След като всеки е минал реда си, завършете, като изпеете „Да бъда като Исус“ (Сборник детски песни, с. 40). 

Почерпка: Захарни курабийки с канела  

За тестото:

1 ч.ч. краве масло, разтопено

1½ ч.ч. захар

2 яйца

1 ч.л. ванилия

2¾ ч.ч брашно

1 ч.л. сода

½ ч.л. сол

За захарно-канелената смес:

2 с.л. захар

2 ч.л. канела

Смесете съставките за тестото. Оформете на топки и оваляйте в захарната смес. Печете на 175°C за 8 минути.