Джозеф Смит в свещената горичка

Идеи за урок за по-малки деца

Тема: Джозеф Смит в свещената горичка

Песен: „Златна пролет е сега“ (Сборник детски песни, с. 57)

Дейност

За урока ще е необходимо да подготвите следните картини: 

Джозеф Смит търси мъдрост в Библията Първото видение

За да започнете урока, покажете първата картина (Джозеф Смит търси мъдрост в Библията) и обсъдете следните въпроси:

⦁ Кой е това? (Джозеф Смит.) 

⦁ Какво прави той? (Чете Библията.)

⦁ Защо според вас той чете Библията?

Обяснете на децата, че когато Джозеф Смит бил на четиринадесет години, той живял със семейството си във ферма. По това време хората, които живеели в района, се интересували от религия. Различните църкви провеждали много събрания, за да обясняват вярванията си. Всеки казвал, че неговата църква е правилна и се опитвал да убеди хората да се присъединят към нея. Тъй като Джозеф Смит искал да знае коя църква е наистина правилна, той посетил няколко събрания на различни вероизповедания. Той открил, че всяко има различно виждане за Бог и Писанията. Попитайте:

⦁ Как мислите, че се е почувствал Джозеф Смит по отношение на тези различни вярвания? (Объркан.)

Помолете по-голямо дете да прочете Посланието на Яков 1:5 на глас или го прочетете вие. Попитайте:

⦁ Какво според вас означава да не ни достига мъдрост? (Уверете се, че децата знаят, че да не ни достига мъдрост означава да не знаем или да не разбираме нещо.)

⦁ Какво означава да искаме от Бога? (Да се молим на Небесния Отец.)

Джозеф решил да направи това, което пишело в Писанията – да иска от Бог. Той отишъл в горичката да се моли. Никога преди това не се бил молил на глас. Той се огледал, за да се увери, че е сам и тогава коленичил.

В момента, в който се опитал да говори, той бил обгърнат от плътен мрак и се уплашил, че ще бъде унищожен. Той се молил за спасение от тази зла сила. (Покажете картината на Първото видение.) След това Небесният Отец и Исус Христос се явили на Джозеф Смит. Те му казали да не се присъединява към никоя църква, защото те всичките грешали.

Повторете историята за Първото видение, като използвате дадените по-долу картини (разпечатайте ги преди урока, залепете ги на плътна хартия и ги изрежете) и текст. Всеки път, когато видите думи в скоби, покажете на децата съответната картина. Децата ще трябва да казват какво виждат на картините:

(Джозеф) искал да знае коя (църква) е правилна. Той прочел в (Библията), че трябва да иска от Бог. (Джозеф) отишъл в горичката зад (дома) си, за да се (моли). Когато (Джозеф) (се молил), той видял (Небесния Отец и Исус). Те отговорили на молитвата на (Джозеф). Той станал пророк и помогнал на (Небесния Отец и Исус) да установят истинската (църква) на земята.

Можете също да използвате и дадените по-долу материали, за да преразкажете историята:

Оцветете картинките. Залепете ги на плътна хартия и ги изрежете. Сглобете фигурата на Джозеф Смит с нитове, така че той да може да коленичи и да се моли.

Завършете урока със своето свидетелство за истинността на Първото видение на Джозеф Смит. 

Почерпка: Бисквити с шоколад и стафиди

2 ч.ч. разтопен маргарин, 

2 средни яйца,

1 ч.л. ванилия,

¾ ч.ч. кафява захар,

¾ ч.ч. бяла захар, 

1 ч.л. вода,

1 ч.л. сода, 

½ ч.л. сол, 

2½ ч.ч. брашно,

2 ч.ч. стафиди,

1 шоколад, начупен

Разбъркайте маргарина, яйцата, ванилията, захарта, водата и содата. Постепенно добавете брашното, солта, шоколада и стафидите.

Разбъркайте добре и сложете с лъжица на ненамазнена плитка тава. Печете на 190°C в продължение на 8 минути.