187-ма годишна обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 187-мата годишна обща конференция, която  ще се състои на 25 март, 1-2 април 2017 г.

Членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, както и други ръководители на Църквата, ще изнесат своите вдъхновяващи и напътстващи речи по време на следните сесии:

Сесия за жените: сесия за сестри на възраст 8 г. или повече – 25 март 2017 г., 18:00 ч. (местно време)

Сесия на свещеничеството: сесия за всички носители на свещеничеството, 1 април 2017 г. (събота), 18:00 ч. (местно време)

Общи сесии: четири сесии за всички членове на Църквата, 1-2 април 2017 г. (събота и неделя), 10:00 ч. и 14:00 ч. (местно време)

Начини за участване в конференцията от България

Може да гледате излъчването на живо в главната страница на Църквата LDS.org. На 1, 8 и 9 април 2017 г. във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

Да се подготвим за конференцията

Конференцията ни предоставя възможност да получим лично откровение, докато слушаме съветите и напътствията на живите пророци. Задаването на въпроси ще ни помогне да се подготвим за конференцията и за получаването на такова откровение.

Също така можем да се подготвим като научим повече за живота на нашите ръководители.

Да поканим други

Хора от други религии също са поканени да участват в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете на Църквата са насърчавани да канят други хора лично или чрез социалните мрежи.