186-та годишна обща конференция

186-та годишна обща конференция

186-тата годишна обща конференция на на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе на 26 март, 2 и 3 април 2016 г. в Центъра за конференции, разполагащ с 21 000 места, в Солт Лейк Сити, щата Юта. Шестте събрания бяха излъчени по сателит на 80 езика до над 7 400 църковни сгради в повече от 100 страни.

Висшите ръководителите на Църквата засегнаха разнообразие от религиозни теми и социални въпроси.

Президент Томас С. Монсън обяви планове за строеж на 4 нови храма: Хараре, Зимбабве; Кито, Еквадор; Белен, Бразилия и Лима, Перу. Чрез свое вдъхновено послание той ни насърчи винаги да избираме правилното, дори и това да е по-трудният път.

Може да гледате общата конференция, преведена на български език на следния адрес: