18 декември

Исус почитал Господния ден, вие можете да правите същото

В Господния ден Исус вършел делото на Своя Отец, като изцелявал болните и се грижел за нуждите на Своите ученици. Като подобрим качеството на нашето поклонение по време на Господния ден, ще открием, че неделята действително е ден за почивка, не само за тялото, но и за душата.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Посетете член на семейството.
Изключете телефона си днес за няколко часа.Посетете религиозна служба, близо до вас.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Научете наизуст любим стих от Писанията или религиозен цитат.

• Открийте предците си, като проучвате семейната си история. FamilySearch може да ви помогне да започнете.

• Поканете някой на обяд или вечеря в неделя.

• Прекарайте известно време в осъвременяване или започване на личната ви история.

• Запишете няколко начина, по които може да се доближавате до Бог.

• Утре подкрепете някоя фирма, която не работи в неделя.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“11 А Той им каза: Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

12 А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата“.

Матей 12:11–13