16 декември

Исус показва състрадание, вие може да правите същото

Най-краткият стих в Библията гласи просто: „Исус се просълзи“. И все пак това говори много за състраданието, което Исус Христос изпитва към околните. Подобно на Него, ние можем да откликнем на страданието със загриженост, милост и изцеление.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Опитайте се да правите само насърчителни коментари в социалните мрежи.Молете се днес за възможност да покажете състрадание към някого.Участвайте в местни благотворителни акции за събиране на продукти, които ще зарадват някое семейство по Коледа.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Намерете GoFundMe.com акаунт на семейство или на нуждаещ се и направете дарение на този акаунт.

• Не се страхувайте да погледнете бездомник в очите и да му се усмихнете.

• Гледайте доброволно децата на самотен родител, за да може той или тя да приключи с коледните покупки.

• Направете малка жертва за някого, без значение дали ще отстъпите място във влака или ще позволите на някого да се сдобие с идеално място за паркиране.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им“.

Матей 14:14