15-и май е Международният ден на семейството

Как биха могли семействата да бъдат заедно завинаги?

семейство

15-и май е Международният ден на семейството. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни учи, че семейството е божествена част от плана на Бог. То е основната градивна единициа на силните общества. Семейството е мястото, където чувстваме любов и се учим да обичаме другите.

 

През 1995 г. Църквата издаде официално изявление относно важността на семействата със заглавие „Семейството: прокламация към света“. В документа са застъпени отговорностите на бащите и майките и се разглеждат ключови теми като брака, пола и родителството.

 

Прочетете я тук