14 декември

Исус ни учи да обличаме голите и вие можете да помогнете

Исус Христос учи, че притежанията ни са най-ценни, когато ги раздаваме – особено когато ни увещава да обличаме голите. Когато ги даряваме, нашите дрехи могат да дадат същата топлина като тази на пелените, с които е бил повит новороденият Цар.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ


Купували ли сте си наскоро нови дрехи? Дарете някои стари за благотворителност или на магазин за стоки втора употреба.Да се научим от един мъдър цар как трябва да обичаме нуждаещите се.
Съберете зимни дрехи (стари и нови) за местата, осигуряващи подслон на бездомни във вашия район.


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Научете някои основни шивашки умения или помогнете на някого да направи същото.

• Помолете своите деца да прегледат дрехите си и да направят два пълни комплекта, които могат да бъдат дарени на магазин за стоки втора употреба.

• Изплетете шапка за новородено и я дарете на местната болница.

• Купете топли ръкавици и ги дайте на хора, работещи (или живеещи) навън в студа.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

 

“38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?

39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те посетихме?

40 А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мене сте го направили“.

Матей 25:38–40