10 декември

Исус помагал на хората да вървят, вие можете да правите същото

Исус не просто ни кани да Го следваме –Той ни дава сила да го направим. По време на Своето служение, Той изцелявал тези, които не можели да ходят и им помагал да се вдигнат физически и духовно. Днес живеем в свят, който предлага повече начини от всякога за подпомагане на хората с ограничена подвижност и това ни дава несравнима възможност да следваме Спасителя.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Гледайте това вдъхновяващо видео за пара-атлета Джарем Фрай.

Дарете старите си патерици, инвалидна количка или проходилка на хора, които се занимават с обновяването на такива предмети. 
Гледайте това кратко видео, за да научите повече относно благотворителната програма на Църквата, предназначена за хора в инвалидна количка.


ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Допринесете с нещо към група, която дарява инвалидни колички, проходилки, или протези.

• Планирайте дейност, която е пригодена към възможностите на ваш приятел с увреждане.

• Научете за лесни начини за предотвратяване на бъдеща неподвижност.

• Предложете на възрастен човек да му помогнете, като му изпълните някои поръчки.

• Изринете с лопата снега и леда от тротоара на вашата улица.

• Дарете обувки като акт на благотворителност за нуждаещите се.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“5 И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години.

6 Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, му каза: Искаш ли да оздравееш?

7 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен.

8 Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи.

9 И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота“.

Йоан 5:5–9