1 декември

1 декември

Исус облекчавал бремето на другите, вие можете да правите същото

1 декември

Исус облекчавал бремето на другите, вие можете да правите същото

Никой не е поемал върху си толкова, колкото Исус Христос. Като се снижи по-долу от всичко, Исус постави Себе Си в позицията да облекчава бремето ни. Когато посвещаваме силите си на хората, които са смазани от житейските трудности, дори и най-тежкото бреме може да бъде облекчено.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ПОМОГНЕМ

Молете се на Небесния Отец да ви помага да обръщате по-голямо внимание на тези около вас, които се нуждаят някой да облекчи бремето им.Гледайте и споделете този вдъхновяващ видеоклип за силата да служим на околните.Предложете на приятел помощ при преместването му.


 

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАТЕ

  • Научете повече за процеса на преодоляване на пристрастяванията.
  • Прочетете Mатей 11:28–30 и после обсъдете с другите по какъв начин Спасителят може да ни помага по време на най-големите трудности в живота.
  • Навън вали сняг? Вземете лопатата си и разчистете снега пред вратата на възрастен съсед.
  • Споделете в социалните медии за случай, когато молитвата ви е помогнала за облекчаването на нечие бреме.
  • Познавате ли някого, който е болногледач на възрастни или хора с увреждания? Отделете малко време, за да се видите с болногледача. Попитайте дали има нещо, което можете да свършите вместо него.
  • Ученици, предложете на някого да носите раницата му. Опитайте се да се сетите за човек, на когото можете да помогнете с нещо.

Посетете JustServe.org за повече начини да #ОсветитеСвета във вашата общност (само за САЩ и Канада).

“29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.

30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко“.