Честване на 175-годишнината на Обществото за взаимопомощ

Преди сто седемдесет и пет години Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) бе установено на 17 Март 1842 г. в Наву, Илинойс под ръководството на пророка Джозеф Смит. Сега то е най-голямата женска организация в света. Сестрите в България също отпразнуваха това чудесно събитие през месец март 2017 г.

Стара Загора

Сестрите гледаха филм за Исус Христос и неговия живот, видян през очите на четири жени от Светите писания. След това те обсъдиха филма и споделиха идеи относно това какво трябва бъде отношението към жените. Към края на тържеството беше направена презентация за историята, целта и благословиите на Обществото за взаимопомощ. После всички се почерпиха и прекараха приятно време заедно.

Сливен

Сестра Пашова, президентката на Обществото на взаимопомощ в Сливен, сподели свидетелството си за Евангелието. Сестра Грунова направи прекрасенa презентация за историята на обществото. Изгледа се филм за организацията на Общестовото. Към края на събранието имаше почерпки и всички много се радваха на това да са заедно.

София

Програмата започна с ролева игра за това как Обществото на взаимопомощ е било установено. След това сестра Петрова, президентката на Обществото за взаимопомощ в клон София, сподели впечетленията си от речта на президент Ръсел М. Нелсън, „Молба към моите сестри“. Сестра Македонка Карамонова сподели своите приживявания като първата президентка на Обществото на взаимопомощ в България, в клон Централен в София. Друга сестра свидетелства как сестрите от Обществото са й помагали и са я укрепвали.

Варна

Сестри от Варна, Бургас, Шумен, Добрич и Ямбол се събраха да отпразнуват 175 години от създаването на Обществото за взаимопомощ. Темата тази година беше: „Светът нуждае се от теб, ела и помогни“. Бяха споделени духовни послания и истории, които насърчиха и вдъхновиха сестрите да следват думите на пророка Джозеф Смит, отправени на едно от първите събрания на Обществото за взаимопомощ в Наву: „Ако живеете според вашите привилегии, ангелите не могат да бъдат възпрени да са ваши другари и помощници“. Последва време за свидетелства. Отпразнуването завърши с проект за служба. С помощ от сестра и старейшина Хансен, сестрите ушиха 9 юргана, които ще бъдат дарени на нуждаещи се хора.

Пловдив

Сестрите в Пловдив се вълнуваха да се съберат заедно и да празнуват годишнината на Обществото за взаимопомощ. Темата беше “Какво можем като сестри на Обществото на взаимопомощ да правим, за да помогнем за изграждането на Сион”. Събранието започна с поглед към историята на Обществото от сестра Велика Георгиева, която е настоящата му президентката в клона. Всички заедно прочетоха речта на президент Ръсел М. Нелсън “Молба към моите сестри”. Той казва: “Ние се нуждаем от вашата сила, вашето обръщане във вярата, вашето убеждение, вашата способност да ръководите, вашата мъдрост и вашите гласове.” След като обсъдиха речта на президент Нелсън, сестрите споделиха своите свидетелства за Обществото за ваимопомощ и се почерпиха.

Надяваме се, че всички сестри ще размишляват и с молитва ще търсят възможности да си спомнят това важно събитие в историята на Църквата.