Честване на 174-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

Честване на 174-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

„Да увеличим своята лична вяра и праведност;  да подсилваме семействата и домовете си;  да търсим и помагаме на хората в нужда – тези са посоките, в които трябва да удвоим  усилията си  занапред“, отбеляза  сестра Цветина Петрова, президентката на Общество за взаимопомощ на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни,  по време на честването на 174-годишнината от създаването на организацията. Тържественото събитие се състоя на 19.03.2016 г. в сградата на клон София.

„Няма как да сме заети с Неговото дело, без да познаваме своите задължения като сестри в организацията на Обществото за взаимопомощ, както и като индивидуални личности. Ние, жените по света, имаме много роли: дъщеря, майка, ръководител, приятел, учител, сестра, служител, съпруга..., затова повече от всякога имаме отговорността и задължението да изпълняваме тези роли. Всяка от тези роли би имала морална сила, ако отразяваме в живота си евангелските истини и храмовите завети.

Сестра Цветина Петрова също така цитира президент Томас Монсън: „Ако желаете да дадете светлина на другите, самите вие трябва да излъчвате светлина“.

По време на тържеството Сестра Съни Стимлер сподели как, като дете, е била учена от своите родители по време на семейната домашна вечер да подготвя и изнася речи, да дирижира и да общува с другите. И сега, когато тя има свое семейство, това знание и помага да напътства своите деца. 

Сестра Дебора Хенсли разказа за начина, по който тя и съпругът й, приучват децата си да изучават Писанията.  

Сестрите Таня Георгиева и Моника Стоянова, с талант на артисти,  демонстрираха значението на молитвата преди четене на Писанията, концентрацията на вниманието по време на четене, размишляването върху стиховете и значението на тези сутрешни усилия, чрез които се вдъхновяват  и благославят думите и делата ни през целия ден. Така, чрез тези прости и последователни действия, като изучаването на Писанията и семейната домашна вечер, се осъществяват велики неща и точно тези действия имат вечно значение. Нашите малки действия на вяра и служба оказват влияние и  могат да донесат вечна светлина.  

                  Музика, химни и храна, приготвена с любов от сестрите, украсиха този рожден ден на жените-светии от последните дни в София, България.