Църквата проведе Младежка конференция

Участници в конференцията в Бистрица
Участници в конференцията в Бистрица

От 24-ти до 27-ми юли 2019 г. в с. Бистрица, София се проведе Младежка конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. На събитието присъстваха младежи от 14 до 18 г. Темата бе 'Ако ме обичате, ще пазите Моите заповеди' (Йоан 14:15). 

Във всеки един от дните на мероприятието говорители изнасяха своите вдъхновяващи послания от Евангелието на Исус Христос.

Конференцията бе организирана около проект за служба за конна база 'Адгор', където младежите помагаха на персонала. Участниците се грижиха за конете като ги храниха, миха и разхождаха. Те също така имаха привилегията да ги яздят.
Споделяне на свидетелства се състоя по време на специално събрание в последния ден от събитието, където младежите изразиха любовта си към Спасителя.

Присътващите на Младежката конференция укрепиха вярата си и желанието си за израстване в Евангелието.

 

Участници в конференцията в Бистрица
Участници в конференцията в Бистрица