Църквата проведе конференция за несемейни в Сливен

Участници в конференцията се наслаждават на духовните семинари
Участници в конференцията се наслаждават на духовните семинари

От 26 до 28 май 2019 г. в сградата на клон Сливен на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г. (вкл.) Мотото на събитието бе 'Великите дела се осъщестяват чрез малки и прости средства' (Алма 37:6)

По време на духовни семинари предварително подготвени лектори изнесоха своите вдъхновяващи послания, разглеждащи с подробности основната тема на конференцията. Чрез техните думи участниците затвърдиха своите свидетелства за важността на малките и прости средства от Евангелието и благословиите, които произтичат от тях.

Несемейните членове научиха, че малките и прости неща канят Светия Дух и помагат да се предпазим от изкушенията на противника. Необходимо е да се молим, за да се научим на смирение. Получаваме отговори на молитвите си, когато са искрени и когато упражняваме вяра в Исус Хрисос. Трябва да се научим да разпознаваме тихия и тънък глас на Духа, който ни говори за наше добро. Помагайки да се осъществяват трите мисии на Църквата, ние ставаме по подобни на Спасителя. Когото живеем според Евангелието, излъчваме светлината на Христос, към която всички хора се стремят.

Програмата на конференцията включваше ползотворни дейности като игри за опознаване, разходки из природата и танци. Участниците се радваха на възможността да общуват един с друг и да създават нови познанства.