Църквата прие като домакин младежи от летен лагер за междурелигиозно сътрудничество

Младежите от летния лагер на организация Мостове в сградата на Църквата в Пловдив
Младежите от летния лагер на организация Мостове в сградата на Църквата в Пловдив

На 17 юли 2019 г. 35 младежи на възраст 12-16 г. и техните ръководители, представляващи различни религии в България и Холандия, се срещнаха с представители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, за да научат повече за нейните вярвания и история. Младежите, членове на НПО „Мостове“, участват в летен лагер, целящ да им помогне да опознаят религиите по местата, на които живеят, чрез посещение на сгради на същите. Срещата се осъществи в сградата на клон Пловдив на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, където се провежда богослужение всяка неделя.

Младежите и техните ръководители посетиха първо залата за причастие, където пълновременни мисионери обясниха накратко за вярата на Църквата, която е фокусирана върху Исус Христос. Те споделиха, че Църквата има над 16 млн. членове по целия свят.

По време на обяд, организиран от Църквата, младежите чуха кратка презентация за Книгата на Мормон и Библията - Писания, използвани от членовете на Църквата.

Те също така чуха презентация от президент Дейвис - президент на Българска/Централна евразийска мисия.

След обяда младежите разгледаха сградата на Църквата, слушайки презентации за програмите и вярванията ни.

След обиколката младежите и техните ръководители участваха в тиймбилдинг и състезателни игри.

Младежите от организация Мостове участват в игра
Младежите от организация Мостове участват в игра

След събитието, продължило 2 часа и половина, младежите споделиха радостта от присъствието си в сграда на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и възможността да научат повече за нея.