Участие в семинар

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в семинар на тема „Защита на свободата на вероизповедание и борба с дискриминацията и насилието по признаци религия и убеждения“, провел се на 14-16 март 2017 г. в хотел „Балкан“, София. Събитието бе организирано от Комисията за защита от дискриминация и посолството на САЩ в Република България.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни беше представлявана от президента на Българска Софийска мисия Майкъл Барклей и съпругата му, председателя за страната Красимир Коларов и Детелина Чобанова - директор връзки с обществеността.

Негово Превъзходителство Ерик Рубин, посланик на САЩ, и доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, откриха срещата и приветстваха участниците в нея.                                                                                                           

Всеки един от трите дни започваше с представяне на успешни практики на вътрешното законодателство и държавните служби за сигурност на САЩ по отношение на гарантиране религиозната свобода и гражданските права, защита от религиозна дискриминация в образованието, трудовата заетост и в строежа на храмове. Следваше споделяне на български опит по същите теми.

Участниците работиха и в екипи по групи, за да обсъждат какво могат да направят различните държавни и обществени организации, за да се борят с нетолерантността, омразата и дискриминацията. Потърсиха се отговори на следните въпроси:

Как да защитим свободата си на изразяване?

Как да защитим свободата си на вероизповедание, което е основно човешко право?

Полагаме ли усилия за постигане на търпимост и приобщаване?

Приемаме ли хора, независимо от тяхната религия, раса, етнос или националност?

Гарантират ли държавните и местни органи, заедно с вътрешната сигурност,  че съвместно работят със засегнатите общности? Имат ли те комуникация и координация по между си?

След 5-6 месеца предстои нова среща, на която да се направи оценка на напредъка.