Участие в кръгла маса

Участие в кръгла маса

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в студентска кръгла маса на тема ,,Нематериалното културно наследство в България: Милосърдие - Благотворителност Религиозни ценности в действие’’. Събитието се проведе на 25 октомври 2017 г. в Университета по Библиотекознание и Информационни технологии, гр. София. Негови водещи и автори на научноизследователския проект ,,Проучване на нематериалното религиозно наследство в риск: ценности, добродетели и благотворителност в съвременна България’’  бяха  преподавателите проф. Ж. Назърска и гл. ас. д-р С. Шапкалова.

На студентската кръгла маса бяха поканени различни вероизповедания, които презентираха своята благотворителна и хуманитарна дейност в България. Представители от Църквата бяха президентът на Българска Софийска мисия - президент Барклей и неговата съпруга, Красимир Коларов - председател за страната, семейство Хенсън - хуманитарна двойка, Детелина Чобанова – директор връзки с обществеността, Диана Коларова (клон София), сестра Хейл и сестра Пол.

Сестрите  Коларова, Хейл и Пол запознаха присъстващите с Обществото за взаимопомощ и хуманитраните служби на Църквата, като подчертаха, че една от нейните мисиите е да се облекчи страданието на нуждаещите се.  Хуманитарните проекти на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България са над 270 и са на стойност 1 750 000 лв. Подпомогнати са болници, училища, социални домове, хора, пострадали при природни бетствия; оказана е различни видове служба, помощ с храна, одеала и др. В  хуманирарните проекти са учасатвали  членове на Църквата от различни клонове в страната.

Участие в кръгла маса