Специална покана „Как се вслушвате в Него?“

26 февруари 2020 г.

В Писанията само в няколко свещени случая хората чуват гласа на Небесния Отец.

В Писанията само в няколко свещени случая хората чуват гласа на Небесния Отец. Така че, когато Той говори, трябва наистина да се вслушваме. Той многократно представя Своя Възлюбен Син, Исус Христос, с конкретното повеление: „Слушайте Него!“

Замисляли ли сте се „Защо?“ Защо Небесният Отец е толкова настоятелен в Своя призив да се вслушваме в Неговия Възлюбен Син, Исус Христос?

Исус отговаря на този въпрос. Той казва: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.”

Нашият Отец ни обича и копнее всеки от нас да избира да се завърне при Него. Той ни моли да се вслушваме в гласа на Исус Христос, Който е помазан и избран от Отца да бъде наш Посредник, Спасител и Изкупител. През тази специална година, в която честваме 200 години от получаването на Първото видение, ви каня да мислите задълбочено и често върху ключовия въпрос: „Как се вслушвам в Него?“ Каня ви също да предприемате стъпки, за да Го чувате по-добре и по-често. През годината ще размишляваме за специалния ден, в който се случва историческото събитие в Свещената горичка.

Каня ви да поемате инициатива и да търсите възможности да споделяте чувствата си за Исус Христос със семейството и приятелите си, както и да поканите приятелите си да се покланят с вас в неделя, на Великден.

Като един от Господните специални свидетели, ви благославям във вашите усилия да стъпите и останете на Неговата заветна пътека и в стремежа ви с цялото си сърце, сила, ум и душа да се вслушвате в Него!