Сестра Джийн Б. Бингам идва в България

Сестра Джийн Б. Бингам, общата президентка на Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), ще гостува със своя съпруг на Българска Софийска мисия на 03 юни 2017 г. Те ще бъдат придружени от старейшина Джеймс Б. Мартино, президент на Област Източна Европа в Москва и неговата съпруга.

Сестра Бингам ще говори на следните събрания в сградата на клон София:

Събрание за ръководители

14.00 ч. – 16.00 ч.

Поканени са ръководителите на Обществото за взаимопомощ, Младите жени и Неделното училище за деца.

Духовно послание

18.00 ч. – 19.00 ч.

Поканени са членовете от цялата страна.