Светите писания онлайн на български език

Светите писания онлайн на български език

Тройната комбинация, съдържаща Книгата на Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер може да бъде четена онлайн вече и на български език. Официалният сайт на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) за България - lds.bg, помества книгите под раздел „Писания”.

Бележките под линия в Светите писания препращат до други стихове или Ръководство към Писанията, което помага за задълбочено и подробно изучаване.

Всяка една от главите може да бъде отпечатвана или споделяна в социалните мрежи.