Пълнолетни младежи – раздел в Евангелска библиотека предназначен за пълнолетни младежи

В приложението Евангелска библиотека вече има нов раздел, наречен „Пълнолетни младежи (публикации)“, със съдържание, създадено специално за пълнолетни младежи.

Пълнолетните младежи светии от последните дни вече могат да намират ново съдържание, създадено от пълнолетни младежи за пълнолетни младежи, всяка седмица в приложението на Църквата Евангелска библиотека. Нов раздел, наречен Пълнолетни младежи (публикации), ще се актуализира всяка седмица със съдържание, достъпно на 20 и повече езика.


Пълнолетни младежи от целия свят и Централата на Църквата планират и създават съдържанието, в което ще участват също църковни ръководители и други експерти по теми, свързани с пълнолетните младежи.


„Пълнолетни младежи (публикации)“ ще обхваща разнообразие от теми от гледна точка на Евангелието, за които пълнолетните младежи проявяват интерес, в това число:

 • Търсене на лично откровение
 • Вземане на решения
 • Вяра и съмнения
 • Разбиране на храмовите завети
 • Самоуважение
 • Поддържане на психическо и емоционално здраве
 • Взаимоотношения
 • Планиране на семейство и родителски грижи
 • Ранно завръщане от мисия
 • Неуспех
 • Перфекционизъм
 • Външен вид
 • Преодоляване на несгоди


В поздравително писмо, пълнолетни младежи редактори, работещи по „Пълнолетни младежи (публикации)“, споделят: „Нашата цел е да ви помагаме да намирате решения на вашите затруднения и сила да ги посрещате. Ще правим това чрез съвместно изследване на Евангелието на Исус Христос и проучване как пълнолетните младежи по целия свят се стремят да живеят според него.


Те се надяват, че техните реалистични и надеждни стъпки по проблемите, пред които се изправят, ще се харесат на пълнолетните младежи, които са „семейни, несемейни или разведени… от различни сфери на живота, образование, икономически прослойки, култура и обстоятелства“.


„Пълнолетни младежи от цял свят отдават своята вяра и таланти на Църквата“ – се казва в писмото. „На много места ние не сме просто бъдещи ръководители, а помагаме в ръководенето на Църквата още сега, включително в области, където Църквата е основана отдавна. И нашето влияние ще се простира отвъд днешния ден, защото сме също и родители на следващото поколение“.


Онези, които желаят да споделят истории, предназначени за пълнолетни младежи, могат да ги изпратят до „Пълнолетни младежи (публикации)“ на адрес: liahona@ldschurch.org.