Програма по самообезпечаване

Програма по самообезпечаване

Самообезпечаването е способността, ангажиментът и усилието да осигуряваме духовните и физическите нужди на себе си и семействата си.

През 2014 г. в шест от клоновете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведоха семинари, които запознаха членовете с принципите на самообезпечаването. Всеки семинар представляваше дванадесетчасова програма, която се проведе в два дни. Преподаващи бяха старейшина и сестра Стътц – хуманитарната двойка за България и старейшина и сестра Георгиеви - отговорни също и за организиране на центровете за обучение.

Занятията представиха на участниците средствата, които ще им бъдат нужни, за да си намерят подходяща работа. Всички научиха как могат да развият различни умения, които ще им помогнат да подобрят стандарта си на живот и да са в полза на ближните си. Бяха създадени много примерни ситуации, в които участниците се намираха на интервю за кандидатстване за работа, трябваше да представят себе си и силните си страни кратко и ясно пред потенциален работодател и др.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни учи, че за да разчита на собствените си сили, човек трябва да работи. Работата е физическо, умствено или духовно усилие. Тя е основен източник на щастие, самоуважение и благополучие. Чрез работата хората постигат много добри неща в живота си. Когато хората разчитат на собствените си сили, те са по-добре подготвени да се справят с бедите и са по-способни да се грижат за хората в нужда.