Приоритети на област Централна Европа 2024

Приоритетите на областта определят как коловете и мисиите допринасят за разкритите от пророците и апостолите приоритети

Местните ръководители с молитва обмислят приоритетите на областта и търсят откровение относно това КАК да ги прилагат в своите единици. 

Area Priorities 2024