Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

Каква огромна благословия бе посещението на апостол Ръсел М. Нелсън  в България от 29 до 31май 2015 г. за всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Светии от цялата страна пропътуваха дълги разстояния, за да могат да чуят вдъхновените думи на апостола на живо в конферентната зала на хотел „Балкан” в София. Повод за посещението на старейшина Нелсън бе 25-тата годишнина на Църквата в България. Той пристигна придружаван своята съпруга Уенди Нелсън и от служещият като първи съветник в президентството на област Източна Европа президент Бенет и неговата съпруга Шели Бенет.

Успоредно с тази среща съпругите на гостуващите ръководители сестра Уилстед, сестра Бенет и сестра Нелсън, придружавани от съпругата на президента на Българска Софийска мисия Сестра Денис Уилстед проведоха среща със сестрите светии от последните дни от цяла България в сградата за събрания на клон София. Сестра Нелсън ни научи на важен принцип, споделяйки следното: „Ако можехме да видим своето доземно съществуване, нашето съществуване тук щеше да има повече смисъл.”  Тя ни предизвика всеки път, когато преминаваме през трудност или изпитание да си задаваме въпроса: 'Какво би направила нашата доземна личност в тази ситуация?' Не трябва да позволяваме на естествения човек да надделява. Отговорите на нашите въпроси ще бъдат по-духовно напътствани, ако останем верни на своята доземна същност.

Сестра Нелсън сподели какво означава за нея на надписа, стоящ на всеки храм - 'Свят Господу“. Какво означава 'Свят'? Тя ни изправи пред още едно предизвикателство - да бъдем свети жени в продължение на три дни. Това предизвикателство тя дала на група свои приятелки преди време, молейки ги в ежедневните ситуации да си задават въпроса „Какво би направила една свята жена?” Тя даде пример с една млада майка, която се опитвала да бъде свята, четейки от своите свети писания, но в същото време оставайки децата си без нужното внимание. След като си задала този въпрос  тя осъзнала проблема и започнала да обръща повече внимание на децата и близките си и станала по-добра. Често ние посвещаваме време, за да направим нещо за другите, без да им дадем най-важното - своето внимание.

В своята реч сестра Нелсън нарече светите писания 'Книгите с отговори' и ни призова да си направим 30 дневен експеримент. Ето какво включва той: да благодарим в молитва на Небесния Отец за писанията, да му зададем въпрос, който имаме и след това да отворим писанята на произволна страница и да започнем да четем. Трябва да четем, докато не открием отговора. Важно е да си водим записки относно този експеримент. Да записваме дата, въпрос, къде сме намерили отговор и какъв е бил той. Тя обеща, че ако направим, това ще останем изненадани, колко отговори могат да ни дадат писанията.

Сестра Уилстед  ни призова в речта да застанем като свидетели на Исус Христос. Трябва да черпим от примерите на Естир, Авис и жените пионери. Тя ни напомни, че жените светии от последните дни в България също са пионери и че трябва да увеличим своята смелост в споделянето на Евангелието.

Сестра Бенет сподели нещо, за което старейшина Оукс говори през 2012 г. Той сподели как различните страни имат своя собствена култура и как светиите от последните дни имат културата на Евангелието, която ни обединява без значение къде се намираме. Това е култура на доброта, служба, спазване на завети, вярност, любов и молитва.

Старейшина Нелсън посети Парка на свободата, заедно със своята съпруга и президент и сестра Бенет. Именно там преди 25 години той коленичи и изрече молитва за освещаване на земята на България за проповядване на възстановеното Евангелие. Тази молитва е записана от него на диктофон, намиращ се в джоба му, докато я произнасял. Благодарение на това днес всеки може да прочете тази молитва.

Сутринта на 30-ти май Апостол Нелсън, съпругата му и съпровождащите го се срещнаха със служещите в България мисионери, а мисионерите, служещи в Турция се присъединиха към срещата онлайн. Силните духовни думи на тези пратеници на Бог укрепиха свидетелствата на нашите мисионери.

На 30-май от 14.00 ч. до 16.00 ч. се проведе официалната конференция по случай 25-тата годишнина от освещаването на България за проповядване на Евангелието и посещението на Апостол Ръсел М. Нелсън. В конферентната зала на хотел Балкан в град София се събраха около 500 светии от цяла България.

Срещата започна с реч от сестра Уилстед, която ни припомни  колко велика е Божата милост. Тя ни насърчи  да бъдем по-силни мисионери и да работим по своята семейна история. Така един ден ще имаме храм в България.

В своето послание президент Уилстед ни увеща винаги да се обръщаме към пророка, защото той говори с Бога. Духът на Христос винаги ще бъде с нас, ако спазваме заповедите, които Бог ни е дал.

Сестра Бенет ни научи как да по-пълноценно да изучаваме светите писания. Тя разказа как Президент Айринг споделил, че изучава писанията, докато почувства силно Светия Дух и след това продължава да чете още малко. Нуждаем се от Духа, който да ни помага разрешаването на проблемите ни.

Сестра Нелсън ни посъветва, ако се чувстваме самотни, да се захванем с работа по семейна си история. Трябва да се молим, за да стигнем до тези предци, които не са приели Евангелието. Това е духовна работа. Тя ни помага да се освободим от светското влияние. В духа на посещението си Сестра Нелсън отново ни изправи пред предизвикателство - да посветим 21-дни в извършване на семейна история и храмова работа.

Кулминацията на тази конференция бе изправянето пред амвона на старейшина Нелсън. Той ни насърчи да съхраняваме своята храмова препоръки със себе си през цялото време - тя е знак за нашата послушност към пророка. Той обясни, че всяка евангелска епоха в историята на човечеството е приключвала с вероотстъпничество. Нашата епоха няма да свърши по този начин - Христос ще дойде в нейния край. Напомни, че десятъкът е заповед от древността, която се преподава в първите и последните книги на Библията. Обясни също колко важна е грижата за жената и за образованието. Бъдете добри граждани, призова той и ни насърчи да се угощаваме с думите на Христос.

На 31-ви май старейшина и сестра Нелсън присъстваха на събрание за причастие в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в София. Там те отново споделиха вдъхновяващи послания. Сестра Нелсън разказа случка от живота на старейшина Несън, в която една от медицинските сестри, с които работил, го попитала  защо е различен. Отговорът му бил: 'Аз съм различен, защото знам, че Книгата на Мормон е истина'. Тя обясни, че този отговор се отнася за всички въпроси около нас и че трябва да се го използваме в ежедневието си.
Старейшина Нелсън обясни, че думата „Единение” се появява веднъж в Новия Завет на Библията и 39 пъти в Книгата на Мормон. Ето защо ние имаме по-добри познания за това, какво представлява Единението на Исус Христос. Той сподели важни факти и интересна история. Най-добрите преводачи могат да преведат 1 страница текст за ден дори и с използване на компютри. Джозеф Смит превеждал от 6 до 8 страници на ден, като през същото време получил 13 други откровения. Междувременно хартията свършвала и около него имало много гневни хора. Все пак той започва превода на 7-ми април1829 г. и приключва  на 2-ри юни 1839 г. Той обясни, че за нас е било предопределено точно време, в което да се появим на Земята и че без Книгата на Мормон не ще има събиране на Израилевия дом. Обеща, че в България ще има кол и патриарх един ден.

Каква радост и привилегия бяха думите на Апостол Нелсън, неговата съпругата и президент и сестра Бенет за членовете на Църквата в България. След техните послания светиите се вдъхновиха да служат на Бог, увеличиха вярата си и се изпълниха с надежда за всички обещания, дадени им от говорителите.