Отворени врати в клон София

На 27 април 2017 г. сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) отвори широко врати, за да посрещне официално поканени гости на приема, организиран от президента на Българска Софийска мисия Майкъл Барклей и неговата съпругата. Целта на събитието бе опознаване, изграждане на приятелски взаимоотношения и сътрудничество.

Присъстваха частни лица, между които управители на фирми, с които Църквата работи в България, заедно със своите съпруги. Присъстваше и представител от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Гостите бяха приветствани с добре дошли от президент Барклей. Група мисионери свириха класическа музика и пяха църковни химни.

Срещата премина в дух на разбирателство и взаимно опознаване.